TREMAX PUIDULEELIS

Kuna puiduõlid ei sisalda UV-kiirguse kaitset, tuleb enne õlitamist puidu pinda töödelda spetsiaalse puiduleelisega.

KASUTUSVALDKONNAD

Puiduleelist kasutatakse sisetingimustes okaspuidu ( mänd ja kuusk ) puhul. Puiduleelist kasutatakse uue puidu ja vana kolletunud puidu valgendamiseks.
Puiduleelisega töötlemine hoiab ära okaspuidu tumenemise päikese mõjul ning avab paremini puidu poorid. Tänu sellele imendub ka puiduõli paremini puidu pooridesse . Samuti toob puiduleelis hästi esile puidu tekstuuri ja puidu süü eripära.

EELTÖÖD


Uued puitpinnad: Töödeldav puidu pind tuleb lihvida õlitamiseks ettenähtud karedusastmeni, puhastada tolmust ja lahtistest puiduosakestest. Töödeldav puidu pind peab olema kuiv.

TINGIMUSED

Leelisega töötlemisel peab temperatuur olema alla 25 C. Vältida tuleb töötlemist päikesega. Tuulutus peab olema piisavalt hea. Piirata võimalikult palju niiskuse juurdepääsu töödeldud pinnale. Kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt 10 C. Vältida tuleb puiduleelise kokkupuudet klaasi ja metallpindadega. Võimalikud plekid tuleb koheselt eemaldada niiske lapiga.

TÖÖTLEMINE PUIDULEELISEGA

Enne kasutamist tuleb hoolikalt puiduleelise purki loksutada. PUIDULEELIS on kohe kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist. Kõigepealt peab kinni katma kõik töödeldava alaga piirnevad pinnad. Töötlemisel tuleb jälgida, et leelise pritsmed ei satuks seintele, liistudele ja piiretele. Leelis võib tugevalt söövitada värvitud pindu ning kaitsmata puitu.
Leelis kantakse puidu pinnale pintsli või mohäärlabida abil piki puidu süüd. Leelis tuleb kanda põrandale ühekorraga, et ei tekiks jätkukohtadele jälgesid.

PINTSEL

Kasutage pealekandmisel valget sünteetilist happekindlat pintslit . Puhastage pintsel peale tööd veega.

TÄHELEPANU

Pealekandmisel kollane puidu pind muutub heledaks kui leelis kuivab.

KUIVAMISAEG

Kuivamisaeg enne õlitamist on 12-24 tundi.

PAKENDID

1 ja 5 L plastik purgid

KULU

Uued lihvitud puitpinnad 12 – 14 m2 / 1L

SÄILITAMINE

Säilib kõige paremini kinnises plast või klaas nõus, jahedas kaitstud päikese eest.
Puiduleelis on veebaasiline seega on külmumisoht.

SISALDAB

Natriumhypokloriidi 3-5%
Natrumhydrokdsiidi 1-3%

ETTEVAATUSABINÕUD

Pealekandmisel kanda esmaseid töökaitsevahendeid (kaitseriietus,kaitsekindad,sobiv respiraator ja kaitseprillid).Vältida aine aurude sissehingamist ning vältida aine sattumist ihule ja silma. Silma sattumisel tuleb koheselt loputada rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Pritsmeid ihul tuleb pesta veega.
Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole. Hoida lukustatud ruumis ja lastele kättesaamatus kohas.

JÄÄTMETE KÄSITLEMINE

Tühjad pakendid hävitada vastavalt jäätmekäsitlusele. Allesjäänud toodet mitte kallata kanalisatsiooni ja vältida pinnasesse valgumist